APA Style Citation

Nikos Kazantzakis Quotes. (n.d.). BrainyQuote.com. Retrieved September 22, 2019, from BrainyQuote.com Web site: https://www.brainyquote.com/quotes/nikos_kazantzakis_746527

Chicago Style Citation

Nikos Kazantzakis Quotes. BrainyQuote.com, BrainyMedia Inc, 2019. https://www.brainyquote.com/quotes/nikos_kazantzakis_746527, accessed September 22, 2019.

MLA Style Citation

"Nikos Kazantzakis Quotes." BrainyQuote.com. BrainyMedia Inc, 2019. 22 September 2019. https://www.brainyquote.com/quotes/nikos_kazantzakis_746527